Přijďte se k nám podívat během Dnů otevřených dveří a zapojte se do našich workshopů. Registrace je k dispozici zde

Valentýnské dárky z Gardners

Vyberte si z naší valentýnské kategorie

Kde a jak vznikl svátek zamilovaných

Tento svátek se k nám rozšířil z anglosaských zemí a každoročně se slaví 14. února. V tento den si projevují náklonnost všichni zamilovaní a kromě toho, že si vzájemně vyznávají lásku, se také snaží svůj protějšek potěšit originálním dárkem. 

Historické prameny uvádějí dvě teorie, jak tento svátek vznikl. První se přiklání k tomu, že se původní svátek přerodil z pohanského svátku Lupercalia, který se slavil ve starověkém Římě. Při těchto oslavách mladí muži losolovali z urny lásky jména dívek, jež se měly stát jejich milými. Svátek se pak proslavil díky knězi jménem Valentýn. Další teorie zásluhy připisuje pouze Valentýnovi, který měl tajně oddávat zamilované, a to přes zákaz Claudiuse II. vládce Říma. Kněz byl podle této teorie uvězněn a 14. února popraven. Současní historikové však nesouhlasí ani s jedním tvrzením, ti se přiklánějí spíš k tomu, že mnoho legend vzniklo až ve 14. století, kdy se popularizátorem tohoto svátku stal anglický básník Geoffrey Chaucer, jež jej také propojil se 14. únorem.

Ať je pravda kdekoliv, důležitá je podstata tohoto svátku, a to je vyznání lásky komukoliv chcete, tak nezapomeňte!

Žhavá novinka - speciální valentýnské sety

Přijďte si vybrat osobně