Přijďte se k nám podívat během Dnů otevřených dveří a zapojte se do našich workshopů. Registrace je k dispozici zde

13. května jsme otevřeli novou prodejnu v Dejvicích, hned u Kulaťáku!  Více info najdete v našem článku

VÝMĚNA NEVHODNÉHO DÁRKU

Nakupte včas, vraťte později!

Jistě to všichni známe, netrefíme se svým blízkým do noty, a co pak s takovým nevhodným dárkem? Vraťte ho k nám! Abychom vám návrat těchto zelených (ne)radostí usnadnili, prodloužili jsme lhůtu na vrácení zboží!

Prodloužená lhůta platí na vše, co v našem e-shopu zakoupíte od 24.10. do 24. 12. 2023. Stačí v košíku přiobjednat "výměnu nevhodného dárku".

Zboží je možné vrátit až do 31.1. 2024, za vrácené zboží vám obratem vystavíme poukaz. Podrobné podmínky služby najdete o fous níže.

P.S.: Veškeré zboží (včetně rostlin a rostlinných výrobků) přijímáme pouze v perfektním stavu.

VÁNOCE - Výměna nevhodného dárku

NAKUPTE DÁRKY

Vyberte vánoční dárky a v košíku přiobjednejte "výměnu nevhodného dárku".
VÁNOCE - Výměna nevhodného dárku

VRAŤTE ZBOŽÍ

Nevhodné dárky jednodušše vraťte k nám. A to na jednu z našich poboček osobně, nebo poštou / kurýrem do hlavního skladu.
VÁNOCE - Výměna nevhodného dárku

VYSTAVÍME POUKAZ

Za vrácené a nepoškozené zboží vám vystavíme poukaz ve stejné hodnotě na nákup dalšího zboží.
VÁNOCE - Výměna nevhodného dárku

UPLATNĚTE POUKAZ

Poukaz využijte na nákup nového dárku, nebo jiného zboží z našeho e-shopu.

Obchodní podmínky, přečtěte si.

Obchodní podmínky vydané výhradně k účelům akce "Vrácení zboží - nevhodný dárek"

Podmínky upravující vztahy mezi smluvními stranami smlouvy o poskytování služby „Vrácení zboží - nevhodný dárek“ (dále jen „služba“), kdy na jedné straně je společnost Gardners – zahradní architektura s.r.o., sídlem Tomanova 1365/36, 169 00, Praha 6 – Břevnov, IČ: 02592495, zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 220978 (dále jen „poskytovatel“) a na straně druhé je objednatel (dále jen „objednatel“), přičemž tyto podmínky se uplatní na veškeré transakce týkající se této služby.

Smlouva o poskytování služby je uzavřena tak, že objednatel spolu s vybraným výrobkem, nabízeným poskytovatelem na jím provozovaném e-shopu (Gardners-eshop.cz), potvrdí v tzv. košíku i službu a poskytovatel mu vystaví fakturu, na které bude služba vyznačena (zpravidla jako Nehmotný produkt "Vrácení zboží - nevhodný dárek" do 31.1.2024). Smlouva o poskytování služby je uzavřena v momentě, kdy je uzavřena kupní smlouva na vybraný výrobek.

Uzavřením smlouvy s výše zmiňovanou službou se poskytovatel zaručuje objednavateli, že mu poskytne možnost vrácení zboží, bez udání důvodu v prodlouženém termínu, a to do 31.1.2024 včetně. Pokud objednatel zažádá o výměnu zboží v daném termínu, poskytovatel je povinen mu tuto službu zprostředkovat za následujících podmínek.

Také ale objednatel – spotřebitel může službu využít nejdříve po uplynutí 14 denní zákonné lhůty k odstoupení od kupní smlouvy – v prvních 14 dnech od převzetí zboží může spotřebitel využít svého zákonného práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Podmínky:

 • Objednatel objedná službu v termínu, kdy je tato služba nabízena, nejpozději však při koupi výrobku, jehož se služba týká;

 • Objednatel neodstoupí od smlouvy na koupi výrobku, jehož se služba týká, před uplatněním služby;

 • Objednatel uplatní službu nejpozději do 28.2.2024, a to k výrobku, na něž se služba vztahuje na jedné z poboček poskytovatele, v rámci řádné otevírací doby, a to buď osobně, nebo prostřednictvím pošty/přepravní společnosti; 

 • Objednatel nijak nepoškodí identifikační štítky výrobku, jehož se služba týká, ani jinak neoprávněně (mj. v rozporu s pravidly řádného používání výrobku stanovené jeho výrobcem) nebude s výrobkem manipulovat;

 • Objednatel prokáže nárok na službu originálem daňového dokladu obsahujícího příslušný výrobek a s ním související službu;

 • Objednatel předá poskytovateli výrobek ve stavu „výborné“ (viz definice níže);

 

Definice stavů produktů, jehož se služba týká:

Výborné

 • Produkt má kompletní příslušenství, které bylo dodáno poskytovatelem spolu s ním.

 • Výrobek nenese známky užívání.

 • Pokud je produktem rostlina, byla jí poskytnuta patřičná péče, rostlina je v perfektním stavu, bez známek poškození, suchých listů, či napadená škůdci.

 • Produkt je včetně obalového materiálu, který nese známky běžného rozbalení zboží.

Špatné

 • Pokud je produktem rostlina nese známky špatné péče, nedostatečné zálivky, napadení škůdci, nebo mechanického poškození.

 • Produkt nese známky užívání; a/nebo

 • Produkt je nekompletní; a/nebo

 • Produkt je nadměrně opotřebován a/nebo má poškození, které je snadno opravitelné a po této opravě může plnit svou funkci v plném rozsahu; a/nebo

 • Produkt neobsahuje spotřební materiál v plné kapacitě.

Znehodnocené

 • Produkt je poškozen a nemůže plnit svou funkci v plném rozsahu; a/nebo

 • Produkt je zásadně nekompletní a nelze jej proto plně užívat.

V případě, kdy objednatel splní podmínky, za kterých může službu využít a vrátí poskytovateli zboží, které bylo zakoupeno ve stavu špatné nebo znehodnocené, pak objednateli bude nabídnut pouze zpětný odběr zboží bez možnosti výměny.

Službu "Vrácení zboží - nevhodný dárek" je možné využít pouze u produktů, u kterých je tato služba nabízena v rámci košíku. Nelze vrátit dárkové poukazy, zboží upravené na míru zákazníkovi, nebo rychle se kazící zboží a zboží, na které není možné uplatnit ani zákonné odstoupení od smlouvy.

Kupující dále bere na vědomí, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Gardners a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy, nebo k využití služby, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté fyzické dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Gardners právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

Vrácení ceny produktu je výhradně poskytováno formou poukazu. V případě, kdy objednatel splní veškeré poskytovatelovy podmínky služby pro vrácení výrobku, poskytovatel vrátí bez zbytečného odkladu po splnění podmínek služby objednateli kupní cenu výrobku ve formě poukazu k nákupu zboží na e-shopu Gardners-eshop.cz, nebo na prodejně Gardners - zahradní architektura s.r.o.. Tento poukaz není směnitelný za peníze.

Pokud objednatel vrátí zboží, na jehož nákup použil poukaz, poskytovatel mu vrátí kupní cenu zboží opět ve formě poukazu k nákupu zboží na některém z jím provozovaných internetových obchodů. Ani tento poukaz není směnitelný za peníze. Doba platnosti poukazu je do 28.02.2024.

Hodnotu poukazu je nutné vyčerpat jednorázovým nákupem. V případě, že hodnota zakoupeného zboží bude nižší než hodnota poukazu, poskytovatel objednateli nevrací žádné peníze.

Platnosti a účinnosti nabývají podmínky 24.10.2023, přičemž specifikace této služby je k dispozici v hlavním skladu společnosti poskytovatele a na webových stránkách e-shopu.

V Praze, 24.10.2023

Dále by vás mohlo zajímat

GARANCE DORUČENÍ DO VÁNOC

VÁNOCE V PRODEJNĚ

FIREMNÍ DÁRKY A DÁRKOVÉ BALENÍ